top of page

THE VILLAGES / NA BAILTEAN  

 History and information / Eachdraidh agus fiosrachadh

BALLANTRUSHAL / BAILE AN TRUISEIL

Ballantrushal (Gaelic: Baile an Truiseil) is a village in the south of the estate, just beyond Shader River and is thought to mean “The farm at the Truiseal stone”, which refers to a standing stone in the village known as “Clach an Truiseil”.

 

This is thought to be the tallest standing stone in Scotland at almost 6m (20ft) high. It is likely to have been a sea marker in prehistoric times and is part of a large prehistoric landscape which includes Steinacleit in nearby Lower Shader. Its name means “Stone of Sorrow” which is thought to relate to local traditions that it is the grave of a viking prince or that it marks the site of a battle between the Morrisons of Ness and the MacAulays of Uig.

 

Ballantrushal is the nearest village to the site of Urras Oighreachd Ghabhsainn’s three Enercon 900kW wind turbines, the first of which was completed in January 2014. The following two were installed in June 2015.

Tha Baile an Truiseil (Beurla: Ballantrushal) suidhichte ann an ceann a deas na h-oighreachd, dìreach thairis air Abhainn Shiadair, agus thathar a’ smaointinn gu bheil an t-ainm a’ ciallachadh “The farm at the Truiseal stone”, a tha a’ dèanamh iomradh air tursa anns a’ bhaile, aithnichte mar ‘Clach an Truiseil’.

 

Thathar ag ràdh gur e seo an tursa as àirde ann an Alba, aig àirde beagan nas lugha na 6m (20t). Thathar a’ smaoineachadh gum b’ e comharra-mara a bh’ ann ann an linn a’ chàlbhain agus tha e na phàirt de chruth-tìre mòr, ro-eachdraidheil a tha cuideachd a’ gabhail a-steach tursachan Steinacleit, ann an Siadar Iarach, faisg air làimh. ’S i ‘Stone of Sorrow’ ciall an ainm, a thathar a’ smaointinn a bhith co-cheangailte ri traidiseanan ionadail gur e uaigh Phrionnsa Lochlannaich a th’ ann, no gu bheil e a’ comharrachadh làrach blàir a thachair eadar Moireasteanaich Nis agus Clann MhicAmhlaigh Ùige.

 

’S e Baile an Truiseil am baile as fhaisge air an làrach far a bheil na trì crainn-ghaoithe 900kW Enercon aig Urras Oighreachd Ghabhsainn suidhichte. Chaidh crìoch a chur air an fhear seo san Fhaoilleach 2014 agus chaidh na dhà eile a stàladh san t-Ògmhios 2015.

bottom of page