FÀILTE

Welcome

URRAS OIGHREACHD GHABHSAINN

Ann an làmhan na coimhearsnachd

o chionn 2007.

Galson Estate has proudly been in community ownership since 2007.

about us | mar deidhinn

The Galson Estate is a community-owned estate of 56,000 acres of coast, agricultural land and moor in the North West of the Isle of Lewis in the Outer Hebrides of Scotland. The estate comprises 22 villages running from Upper Barvas to Port of Ness with a population of nearly 2,000 people. The estate passed into community ownership on 12 January 2007 to be managed on their behalf by the Trust.  

 

We hope this website will give you lots of information on our history, our aspirations and details on the projects currently underway. If you would like more information, please do not hesitate to get in touch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tha Oighreachd Ghabhsainn a’ gabhail a-steach 56,000 acair fearainn air ceann a tuath Eilean Leòdhais.  Tha an oighreachd a’ ruith bho Barabhas Uarach gu Port Nis le cha mhòr 2,000 neach

a’ fuireach ann an dà bhaile air fhichead. Air an 12mh là den Fhaoilleach 2007 ghabh muinntir Oighreachd Ghabhsainn sealbh air an fhearann aca fhèin. Le seo chaidh uallach airson na

h-oighreachd a stiùireadh a thoirt don choimhearsnachd

 

Tha sinn an dòchas gun toir an larach-lìn seo tòrr fiosrachaidh dhuibh air eachdraidh na 

h-Oighreachd, ar lèirsinn, agus fiosrachadh air na pròiseactan air a bheil sinn ag obair an-dràsta

Ma tha feum agaibh air tuilleadh fiosrachaidh cuir fios thugainn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BECOME A MEMBER

Ballrachd

BECOME A FRIEND

Bi nad charaid

News and updates

Naidheachdan

FIND US

Far a bheil sinn

COMMUNITY LED

BY ENERGY CHAMPIONS

 

Are you local? The Community LED by Energy Champions project is being run by two Community Land Trusts working in partnership to offer free support to residents of both Carloway Estate and Galson Estate on the Isle of Lewis.

 AMENITY SITE INFO

Ionad Ath-chuairteachaidh

 WINTER TIMETABLE  - 28 OCT > 29 MAR

MON - FRI  10:00 - 12:00 &  14:00 - 16:00

TUESDAY & SUNDAY  -  CLOSED

SAT  -  09:00-12:00  &  13:00-16:00 

CROFTING INFORMATION

Fiosrachadh Croitearachd  

 

PLEASE CONTACT THE OFFICE FOR ANY ENQUIRIES REGARDING ESTATE BUSINESS.  ADDITIONALLY, REGULATORY CROFTING APPLICATION FORMS CAN BE FOUND BY CLICKING THE LINK BELOW.

COMMUNITY INVESTMENT FUND

Maoin na Coimhearsnachd

 

THE COMMUNITY INVESTMENT PROGRAMME

HAS BEEN ESTABLISHED TO INVEST FUNDS

FROM THE RENEWABLES PROJECT INCOME BACK INTO THE COMMUNITY OF THE GALSON ESTATE.

WE ALSO MANAGE:

LOCH

STIAPABHAT LOCAL NATURE RESERVE

Loch Stiapabhat is a large, nutrient-rich loch in Ness. It is home to a Nature Observatory which makes the reserve’s extraordinary wildlife much more accessible, both to the local community and visitors to this part of Lewis. 

Baile an Truiseil

Wind Energy

Project

Home    |    About Us    |    Crofting Information    |    News    |  Job Vacancies  |  Privacy Notice  

A company registered in Scotland - No: 273903

Companaidh Clàraichte an Alba

 
A registered Scottish Charity - No: SC036903

Carthannas Clàraichte an Alba

 

 

 

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Urras Oighreachd Ghabhsainn
Business Centre 

Graham Park

South Dell

Isle of Lewis

HS2 0SP

 

Tel: 01851 850393
Email: office@uogltd.com


Ionad Gnìomhachais

Pàirc a' Ghreumaich

Dail bho Dheas

Eilean Leòdhais

HS2 0SP

Copyright © 2019 

Urras Oighreachd Ghabhsainn | Eilean Siar | Alba

Galson Estate Trust | Outer Hebrides | Scotland

© 2019 by Galson Estate Trust. Proudly created with Wix.com