SIGNIFICANT MILESTONES

Tachartasan sònraichte

Hover cursor over pictures to view stories

Our 10 Year Anniversary
Deich Bliadhna
Ballantrushal Wind Energy Project - Up and running
Crainn-ghaoithe Bhail' an Truiseil
Fifth Anniversary Celebrations
Còig Bliadhna
Galson's Day of Celebration
Latha Mòr Ghabhsainn

Home    |    About Us    |    Crofting Information    |    News    |  Job Vacancies  |  Privacy Notice  

A company registered in Scotland - No: 273903

Companaidh Clàraichte an Alba

 
A registered Scottish Charity - No: SC036903

Carthannas Clàraichte an Alba

 

 

 

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Urras Oighreachd Ghabhsainn

c/o Comunn Eachdraidh Nis

Cross

Isle of Lewis

HS2 0SN

Urras Oighreachd Ghabhsainn

An-dràsta aig Comunn Eachdraidh Nis

Cros

Eilean Leòdhais

HS2 0SN

Copyright © 2021

Urras Oighreachd Ghabhsainn | Eilean Siar | Alba

Galson Estate Trust | Outer Hebrides | Scotland

Tel: 01851 850393
Email: office@uogltd.com

Proudly created with Wix.com