top of page

THE VILLAGES / NA BAILTEAN  

 History and information / Eachdraidh agus fiosrachadh

NORTH GALSON / GABHSANN BHO THUATH

The village of North Galson lies around half way between Dell and Borve.

 

Situated in North Galson, on Black Sheep Croft, are Hebridean Huts who have 2 luxury eco huts available as accommodation along with a barbeque hut for use by guests. The huts have a shower room and a kitchen area with local touches such as Hebridean Seaweed toiletries and items from Borve Pottery.

 

Hebridean Huts: http://hebrideanhuts.co.uk/

Tha Gabhsann bho Thuath mu letheach slighe eadar Dail agus Borgh.

 

Tha ‘Black Sheep Croft’ ann an Gabhsann bho Thuath agus an sin, gheibhear ‘Hebridean Huts’ aig a bheil dà èiceo-bhothan sòghail ann an tairgse mar àite-fuirich, cho math ri bothan àine-chaoire a dh’fhaodadh a bhith air a chleachdadh le aoighean.Tha seòmar frasair agus ceàrnaidh chidsin anns na bothan le nithean mionaideach ionadail mar stuthan-ionnlaid le ‘Hebridean Seaweed’ agus nithean bho Chriadhadaireachd Bhuirgh.

Hebridean Huts: http://hebrideanhuts.co.uk/

bottom of page