THE VILLAGES / NA BAILTEAN  

 History and information / Eachdraidh agus fiosrachadh

FIVEPENNY NESS / NA CÒIG PEIGHINNEAN

The name Fivepenny comes from the rent paid on the crofts - five pennies. Fivepenny is next to Eoropie in Ness. It is known as Na Còig Peighinnean locally but Còig Peighinnean Nis to distinguish it from Fivepenny Borve. There is a small shop in Fivepenny owned by Edna MacLeod who handmakes and sells soft furnishings. Beside this is ‘The Middle Room’, a small art gallery selling handmade stoneware ceramic jugs, vessels and wall hangings.

 

Ness Football Club, established in 1933, plays on Fivepenny Machair. They have a ground with a capacity of around 1000 and play in the Lewis and Harris Football League.   

 

Ness F. C. Social Club is located next to the pitch.

 

 

 

Tha an t-ainm Còig Peighinnean a’ tighinn on mhàl a bhiodh air a phàigheadh air na croitean. Tha am baile ri taobh Eòrapaidh ann an Nis. Aithnichear e mar Na Còig Peighinnean gu h-ionadail ach Còig Peighinnean Nis gus eadar-sgarachadh a dhèanamh bho Chòig Peighinnean Bhuirgh. Tha bùth beag anns Na Còig Peighinnean a tha a’ buntainn do dh’Eithne NicLeòid; bidh i a’ dèanamh agus a’ reic bathar maoth airson taighean. Ri taobh seo, tha ‘The Middle Room’ – ealain-lann a tha a’ reic bathar criadha, dèanta leis an t-sealbhadair, leithid siugaichean, soithichean agus ealain chrochte airson a’ bhalla.

 

Bidh Sgioba Bàll-coise Nis, a chuireadh air chois ann an 1933, a’ cluich air machair Chòig Peighinnean. Tha ‘stand’ aca a ghabhas mu 1000 duine agus bidh iad a’ cluich ann an Lìog Leòdhas agus na Hearadh. 

 

Tha Club Sòisealta Nis ri taobh an raoin-cluiche.

FIVEPENNY NESS - HISTORY / NA CÒIG PEIGHINNEAN - EACHDRAIDH

The 2 shops that were once in Fivepenny Ness were:

 

Bùth Sheonaidh Iain Bhig: John Morrison - better known as Bùth Màiri Catriona. Latterly supplied by Donald Macleod, Eoropie.

Bùth a' Bhreic: Donald Macleod (Drogaidh) Grocer. This shop closed in 1919. (Criomagan March/April 1996)

 

UPPER BARVAS

Barabhas Uarach

BALLANTRUSHAL

Baile an Truiseil

UPPER SHADER

Siadar Uarach

LOWER SHADER

Siadar Iarach

FIVEPENNY (BORVE)

Còig Peighinnean Bhuirgh

HIGH BORVE

Am Baile Àrd

MELBOST

Mealabost Bhuirgh

SOUTH GALSON

Gabhsann bho Dheas

NORTH GALSON

Gabhsann bho Thuath

SOUTH DELL

Dail bho Dheas

NORTH DELL

Dail bho Thuath

CROSS

Cros

SWAINBOST

Suaineabost

HABOST

Tàbost

LIONEL

Lional

EOROPIE

Eòrapaidh

FIVEPENNY (NESS)

Còig Peighinnean Nis

KNOCKAIRD

An Cnoc Àrd

PORT OF NESS

Port Nis

ADABROCK

Adabroc

EORODALE

Eòradal

SKIGERSTA

Sgiogarstaigh