Dùthchas air a' gheàrr-liosta airson Tachartas na Bliadhna aig Duaisean na Gàidhlig

Dùthchas air a' gheàrr-liosta airson Tachartas na Bliadhna aig Duaisean na Gàidhlig - Dùthchas shortlisted for Event of the Year at the Gaelic Awards.

Tha sinn air ar dòigh gu bheil sinn gu bhith a' riochdachadh an Urrais aig Duaisean na Gàidhlig air 19 Samhain ann an Glaschu. Tha Dùthchas air a' gheàrr-liosta airson tachartas na bliadhna - seachdain a bhios a' toirt sùil air cànan, cultar agus dualchas ann an iomadach diofar dhòigh leithid biadh is deoch, sgilean traidiseanta agus eachdraidh is sloinntearachd.

We are delighted to be representing the Urras at the Gaelic Awards on 19th November. Dùthchas has been shortlisted for the Event of the Year award - a week which celebrates our language, culture and heritage in many different ways including food and drink demonstrations, traditional skills and history and genealogy.

[Shona Nic a' Mhaoilein & Fiona Rennie]

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Home    |    About Us    |    Crofting Information    |    News    |  Job Vacancies  |  Privacy Notice  

A company registered in Scotland - No: 273903

Companaidh Clàraichte an Alba

 
A registered Scottish Charity - No: SC036903

Carthannas Clàraichte an Alba

 

 

 

Copyright © 2020

Urras Oighreachd Ghabhsainn | Eilean Siar | Alba

Galson Estate Trust | Outer Hebrides | Scotland

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Urras Oighreachd Ghabhsainn

c/o Comunn Eachdraidh Nis

Cross

Isle of Lewis

HS2 0SN

Urras Oighreachd Ghabhsainn

An-dràsta aig Comunn Eachdraidh Nis

Cros

Eilean Leòdhais

HS2 0SN

Tel: 01851 850393
Email: office@uogltd.com

© 2019 by Galson Estate Trust. Proudly created with Wix.com