Search

Dùthchas air a' gheàrr-liosta airson Tachartas na Bliadhna aig Duaisean na Gàidhlig


Dùthchas air a' gheàrr-liosta airson Tachartas na Bliadhna aig Duaisean na Gàidhlig - Dùthchas shortlisted for Event of the Year at the Gaelic Awards.

Tha sinn air ar dòigh gu bheil sinn gu bhith a' riochdachadh an Urrais aig Duaisean na Gàidhlig air 19 Samhain ann an Glaschu. Tha Dùthchas air a' gheàrr-liosta airson tachartas na bliadhna - seachdain a bhios a' toirt sùil air cànan, cultar agus dualchas ann an iomadach diofar dhòigh leithid biadh is deoch, sgilean traidiseanta agus eachdraidh is sloinntearachd.

We are delighted to be representing the Urras at the Gaelic Awards on 19th November. Dùthchas has been shortlisted for the Event of the Year award - a week which celebrates our language, culture and heritage in many different ways including food and drink demonstrations, traditional skills and history and genealogy.

[Shona Nic a' Mhaoilein & Fiona Rennie]


0 views

Home    |    About Us    |    Crofting Information    |    News    |  Job Vacancies  |  Privacy Notice  

A company registered in Scotland - No: 273903

Companaidh Clàraichte an Alba

 
A registered Scottish Charity - No: SC036903

Carthannas Clàraichte an Alba

 

 

 

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

Urras Oighreachd Ghabhsainn
Business Centre 

Graham Park

South Dell

Isle of Lewis

HS2 0SP

 

Tel: 01851 850393
Email: office@uogltd.com


Ionad Gnìomhachais

Pàirc a' Ghreumaich

Dail bho Dheas

Eilean Leòdhais

HS2 0SP

Copyright © 2019 

Urras Oighreachd Ghabhsainn | Eilean Siar | Alba

Galson Estate Trust | Outer Hebrides | Scotland

© 2019 by Galson Estate Trust. Proudly created with Wix.com